Organizácia pre separovaný zber – PASKO, n.o.


Všeobecné informácie Tlač

 

Všeobecné informácie o PASKO, n.o.

 

  • Nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona o neziskových organizáciách, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby, ktorých predmet činnosti tvoria ochrana životného prostredia, ochrana zdravia obyvateľstva.
  • Nezisková organizácia vznikla na základe rozhodnutia Krajského úradu v Bratislave 02.11.2005.

 


Kontaktné údaje

  • Hálova 5, 851 01 Bratislava
  • Telefón: 02/63814646
  • Fax: 02/63814646
  • E-mail: oszpasko@ oszpasko.sk
  • Bankové spojenie: 2623174153/1100
  • IČO: 37924249
  • IČ DPH: SK20221181
 
Založené na Joomla!.     Luneta.sk © 2009